《美国家庭万用亲子英文》 MP3音频PDF手机版PDF 《妈妈牌生活英语表达字典》的升级版 网盘下载(481.05M)

课程名称:《美国家庭万用亲子英文》 MP3音频PDF手机版PDF 《妈妈牌生活英语表达字典》的升级版,包含0节高清视频及相关资料,详见下方目录,百度网盘分享下载。

课程文件目录:《美国家庭万用亲子英文》 MP3音频PDF手机版PDF 《妈妈牌生活英语表达字典》的升级版 [481.05M]

book title.mp3

ch00-01 爸媽最常使用的50句英文.mp3

ch00-02 孩子最常使用的50句英文.mp3

ch01-01 起床.mp3

ch01-02 早晨打招呼.mp3

ch01-03 洗臉.mp3

ch01-04 刷牙.mp3

ch01-05 吃早餐.mp3

ch01-06 用餐習慣和禮節.mp3

ch01-07 上廁所.mp3

ch01-08 爸爸去上班.mp3

ch01-09 挑衣服.mp3

ch01-10 穿衣服.mp3

ch01-11 自己穿衣服.mp3

ch01-12 梳頭髮.mp3

ch01-13 準備學校用品.mp3

ch01-14 催促.mp3

ch01-15 穿鞋子.mp3

ch01-16 上學前的打招呼.mp3

ch01-17 媽媽的叮嚀.mp3

ch01-18 使用電梯/樓梯.mp3

ch01-19 搭校車.mp3

ch02-01 用吸塵器.mp3

ch02-02 掃地/擦地板.mp3

ch02-03 整理玩具.mp3

ch02-04 打掃房間及整理書桌.mp3

ch02-05 洗碗.mp3

ch02-06 洗衣服.mp3

ch02-07 晾衣服.mp3

ch02-08 摺衣服.mp3

ch02-09 燙衣服.mp3

ch02-10 照顧花草.mp3

ch02-11 修東西.mp3

ch02-12 吃午餐.mp3

ch03-01 小孩回家.mp3

ch03-02 接小孩.mp3

ch03-03 洗手.mp3

ch03-04 肚子餓的時候.mp3

ch03-05 吃點心.mp3

ch03-06 聊幼稚園/學校生活.mp3

ch03-07 做作業.mp3

ch03-08 整理書包.mp3

ch03-09 跑腿.mp3

ch03-10 在外面玩.mp3

ch03-11 去才藝班.mp3

ch03-12 接待家教老師.mp3

ch03-13 休息時間.mp3

ch03-14 獨自在家.mp3

ch04-01 爸爸要下班了.mp3

ch04-02 吃晚餐.mp3

ch04-03 看電視.mp3

ch04-04 吃宵夜.mp3

ch04-05 跟爸爸玩.mp3

ch04-06 洗澡.mp3

ch04-07 洗頭.mp3

ch04-08 擦乳液.mp3

ch04-09 穿睡衣.mp3

ch04-10 寫日記.mp3

ch04-11 睡前講故事.mp3

ch04-12 各自睡.mp3

ch04-13 睡前打招呼.mp3

ch04-14 睡覺中醒來.mp3

ch05-01 親密的稱呼.mp3

ch05-02 說我愛你.mp3

ch05-03 稱讚外貌.mp3

ch05-04 稱讚.mp3

ch05-05 恭喜.mp3

ch05-06 認同.mp3

ch05-07 紓解壓力.mp3

ch05-08 鼓勵.mp3

ch06-01 和朋友吵架.mp3

ch06-02 兄弟姊妹吵架.mp3

ch06-03 吵著要買東西.mp3

ch06-04 不專心.mp3

ch06-05 說謊.mp3

ch06-06 拖拖拉拉.mp3

ch06-07 頑皮搗蛋.mp3

ch06-08 吵鬧.mp3

ch06-09 頂嘴.mp3

ch06-10 沒禮貌.mp3

ch06-11 鬧彆扭.mp3

ch06-12 處罰.mp3

ch06-13 道歉.mp3

ch06-14 和解.mp3

ch07-01 指出錯誤.mp3

ch07-02 發脾氣時的教訓.mp3

ch07-03 告誡不要在戶外亂跑.mp3

ch07-04 告誡不要在室內亂跑.mp3

ch07-05 阻止危險的行動.mp3

ch07-06 不要碰哥哥姊姊的東西.mp3

ch07-07 勸告不要塗鴉.mp3

ch07-08 小心陌生人.mp3

ch07-09 身體很髒時.mp3

ch07-10 房間髒亂時.mp3

ch07-11 打人時.mp3

ch08-01 正確坐姿.mp3

ch08-02 拿鉛筆.mp3

ch08-03 寫字.mp3

ch08-04 看電視.mp3

ch08-05 把東西放回原位.mp3

ch09-01 找東西.mp3

ch09-02 要東西.mp3

ch09-03 做事拖拉時.mp3

ch09-05 表示討厭.mp3

ch09-06 生氣.mp3

ch09-07 表示不公平.mp3

ch10-01 說晚回家/很忙.mp3

ch10-02 媽媽的嘮叨.mp3

ch10-03 爸爸的週末約定.mp3

ch10-04 爸爸的解釋.mp3

ch10-05 安慰疲憊的爸爸.mp3

ch11-01 要求一起玩的時候.mp3

ch11-02 下次和你玩.mp3

ch11-03 約定玩的時間.mp3

ch11-04 躲貓貓.mp3

ch11-05 剪刀石頭布.mp3

ch11-06 捉迷藏.mp3

ch11-07 捉人遊戲.mp3

ch11-08 扮家家酒.mp3

ch11-09 醫生遊戲.mp3

ch12-01 畫畫.mp3

ch12-02 上色.mp3

ch12-03 美術時間.mp3

ch12-04 貼紙遊戲.mp3

ch12-05 摺紙.mp3

ch12-06 使用剪刀/刀子/膠水.mp3

ch12-07 黏土遊戲.mp3

ch12-08 積木遊戲.mp3

ch13-01 遊樂場.mp3

ch13-02 玩沙.mp3

ch13-03 玩球.mp3

ch13-04 棒球.mp3

ch13-06 跳繩.mp3

ch13-07 騎腳踏車.mp3

ch13-08 玩直排輪.mp3

ch13-09 做體操.mp3

ch14-01 唱歌.mp3

ch14-02 聽cd.mp3

ch14-03 看電視.mp3

ch14-04 玩電腦遊戲.mp3

ch14-05 玩棋/牌/拼圖.mp3

ch14-06 玩吹泡泡.mp3

ch14-07 「老師說」遊戲.mp3

ch15-01 高興的時候.mp3

ch15-02 期待的時候.mp3

ch15-03 傷心的時候.mp3

ch15-04 心煩/失望的時候.mp3

ch15-05 生氣的時候.mp3

ch15-06 驚嚇的時候.mp3

ch15-07 害怕的時候.mp3

ch15-08 擔心/後悔.mp3

ch15-09 疲勞/壓力.mp3

ch16-01 性格好.mp3

ch16-02 性格不好.mp3

ch16-03 性格內向.mp3

ch16-04 性格外向/活潑.mp3

ch16-05 性格文靜/急躁.mp3

ch16-06 性格固執.mp3

ch16-07 意志薄弱.mp3

ch17-01 喜歡/討厭的食物.mp3

ch17-02 喜歡/討厭的衣服.mp3

ch17-03 喜歡/討厭的人.mp3

ch17-04 討厭做的事.mp3

ch18-01 帥氣/美麗的外表.mp3

ch18-02 平凡的外表.mp3

ch18-03 身材.mp3

ch18-04 臉部長相.mp3

ch18-05 有特色的外表.mp3

ch18-06 髮型.mp3

ch18-07 個頭/身高.mp3

ch18-08 體重/減肥.mp3

ch18-09 煩惱外表.mp3

ch19-01 見面時的打招呼.mp3

ch19-02 分開時的打招呼.mp3

ch19-03 感謝的表達.mp3

ch19-04 道歉.mp3

ch20-01 自我介紹.mp3

ch20-02 介紹家人.mp3

ch20-03 介紹父母/祖父母.mp3

ch20-04 介紹兄弟姐妹.mp3

ch20-05 介紹親戚.mp3

ch20-06 介紹寵物.mp3

ch20-07 介紹玩具.mp3

ch20-08 介紹住的地方.mp3

ch21-01 風和日麗.mp3

ch21-02 陰天.mp3

ch21-03 下雨天.mp3

ch21-04 下雪天.mp3

ch21-05 冷天.mp3

ch21-06 熱天.mp3

ch21-07 沙塵暴.mp3

ch22-01 表示健康.mp3

ch22-02 表示疼痛.mp3

ch22-03 累的時候.mp3

ch22-05 割到/流血的時候.mp3

ch22-06 流鼻血的時候.mp3

ch22-07 感冒的時候.mp3

ch22-08 發燒的時候.mp3

ch22-09 頭/肚子痛的時候.mp3

ch31-09 時間.mp3

ch31-10 季節.mp3

ch31-11 位置.mp3

ch31-12 職業.mp3

ch32-01 英文發音.mp3

ch32-02 數學.mp3

ch32-03 科學.mp3

ch32-04 社會.mp3

ch32-05 體育.mp3

ch33-01 選英文童話書.mp3

ch33-02 講故事.mp3

ch33-03 大聲朗讀.mp3

ch33-04 安靜閱讀.mp3

ch33-05 理解單字的意思.mp3

ch33-06 描述故事情節.mp3

ch33-07 談談登場人物.mp3

ch33-08 聽cd.mp3

ch33-09 閱讀後的活動.mp3

ch34-01 選英文影片.mp3

ch34-02 播放dvd.mp3

ch35-01 英文讀書心得.mp3

ch35-02 英文日記.mp3

ch36-01 宣布懷孕的消息.mp3

ch36-02 是妹妹?還是弟弟?.mp3

ch36-03 談預產期.mp3

ch36-04 對肚子內的小寶寶說話.mp3

ch36-05 小寶寶的出生.mp3

ch36-06 雙胞胎.mp3

ch37-01 餵牛奶.mp3

ch37-02 換尿布.mp3

ch37-03 洗澡.mp3

ch37-04 抱/背 .mp3

ch37-05 哄寶寶睡覺.mp3

ch37-06 牙牙學語.mp3

ch37-07 哄在哭的小孩.mp3

ch37-08 翻身.mp3

ch37-09 坐.mp3

ch37-10 爬行.mp3

ch37-11 長牙齒的時候.mp3

ch37-12 抓著走路.mp3

ch37-13 餵副食品.mp3

ch38-01 學走路.mp3

ch38-02 排便訓練.mp3

ch38-03 戒掉奶瓶.mp3

ch38-04 舔手指頭的習慣.mp3

ch38-05 帶嬰兒出門.mp3

ch38-06 拒絕給點心.mp3

ch38-07 性別的疑惑.mp3

ch38-08 男孩/女孩會說的話.mp3

ch39-01 疼弟弟妹妹的時候.mp3

ch39-02 討厭弟弟妹妹的時候.mp3

ch39-03 吃醋的時候.mp3

ch40-01 幼稚園入學.mp3

ch40-02 班級/老師的分配.mp3

ch40-03 伙食.mp3

ch40-04 收集貼紙.mp3

ch40-05 放假/升級.mp3

ch40-06 才藝表演/畢業典禮.mp3

ch41-01 入學/去上學.mp3

ch41-02 自我介紹.mp3

ch41-03 換座位.mp3

ch41-04 課程.mp3

ch41-05 作業/準備物品/提醒單.mp3

ch41-06 做作業.mp3

ch41-07 遲到/早退/缺席.mp3

ch41-08 課後活動.mp3

ch41-09 星期六的活動.mp3

ch41-10 管理零用錢.mp3

ch42-01 同班同學.mp3

ch42-02 介紹朋友.mp3

ch42-03 朋友的問題.mp3

ch42-04 集體霸凌.mp3

ch42-05 去朋友家玩.mp3

ch42-06 在朋友家睡.mp3

ch43-01 學習.mp3

ch43-02 考試.mp3

ch43-03 成績.mp3

ch43-04 得獎.mp3

ch43-05 放假.mp3

ch44-01 郊遊/校外教學.mp3

ch44-02 運動會.mp3

ch44-03 健康檢查.mp3

ch44-04 觀摩教學.mp3

ch44-05 各種競賽.mp3

ch44-06 家長會談.mp3

ch44-07 校慶.mp3

ch44-08 畢業.mp3

ch45-01 經常使用的教室英文.mp3

ch45-02 英文名字.mp3

ch45-03 年齡.mp3

ch45-04 老師指示行動.mp3

ch46-01 老師.mp3

ch46-02 父母.mp3

ch46-03 感謝信.mp3

ch46-04 信件用語.mp3

ch46-05 祝賀信.mp3

美国家庭万用亲子英文 8000句手机英文版.pdf

美国家庭万用亲子英文英语8000句.pdf

课程下载说明:

VIP会员免费下载,链接下载为百度云网盘,如连接失效,可在页面底部评论指出。

下载价格:8.8金币
  • 普通用户下载价格 : 8.8金币
  • VIP会员下载价格 : 0金币
  • 最近更新2024年04月01日
本网课资源由用户搜集分享,仅供交流试学,如有侵权,请联系删除,联系邮箱:[email protected]
大淘课 » 《美国家庭万用亲子英文》 MP3音频PDF手机版PDF 《妈妈牌生活英语表达字典》的升级版 网盘下载(481.05M)

发表评论